Guies

El design toolkit de la UOC el formen les fitxes amb la descripció de cada mètode, model o principi. Alguns dels mètodes tenen una guia associada que busca acompanyar en la seva execució. Per facilitar l’accés a les guies, a continuació presentem el seu llistat: